Imkersvereniging Oeffelt e.O.

De Honingbij

De honingbij (Apis Mellifera) is een vliesvleugelig inheems insect uit de familie bijen (Apis). De honingbij is voor de mens belangrijk vanwege haar rol in de bestuiving van gewassen (oa. vruchtdragende plantensoorten en fruitbomen) en vanwege de productie van honing, was, propolis en koninginnengelei.  

Koningin

De koningin (moer) is een vrouwelijke bij en zij zorgt voor nageslacht door eitjes te leggen. In de zomer kunnen dit er tot wel 2000 per dag zijn.De koningin paart tijdens haar eenmalige bruidsvlucht met naar schatting 10 tot 15 niet -verwante darren waarvan zij de sperma opslaat in haar zaadblaasje. Tijdens het leggen bepaalt zij of een eitje wordt bevrucht en of er dus een nieuwe werkster wordt geboren (bevrucht eitje) of een nieuwe dar (onbevrucht eitje).

Dar

Darren zijn mannelijke bijen. Zijn zijn groter en zwaarder dan de werksters en kunnen niet steken. Hun functie is het bevruchten van een koningin, maar dit gebeurt niet in het eigen volk. Zij worden gevoed door de werksters en worden geboren tussen april en augustus en daarna de kast uit gejaagd waarna ze sterven. Dit noemt men de Darrenslacht.

Werkster

De werksters zorgen voor alle werkzaamheden in en buiten de kast, zoals het verzorgen van het broed, de koningin en de darren en het verzamelen van het stuifmeel en de nectar in de raten. Een werkster leeft zomers 6-8 weken. De bijen die in augustus en september geboren worden noemt men winterbijen. Deze bijen hoeven geen broed te verzorgen en ook geen stuifmeel en nectar te verzamelen, waardoor zij langer kunnen leven dan 6 weken en gaan in april, wanneer de nieuwe zomerbijen worden geboren, dood.